3
پارسیان عمران کوشش
پارسیان عمران کوشش
پارسیان عمران کوشش

پارسیان عمران کوشش

????? ????????? ????? / ???????????? ????? / ???? ?????

پلی الکترولیت

آنتی فوم FOOD GRADE

آنتی اسکالانتFLOCON 260

ضد کف سیلیکونی

ضد کف الکلی

ضدرسوب

کربن اکتیو

پر کلرین

فلوکولانت

پلی آکریل آمید

پکیج تصفیه فاضلاب

پکیج تصفیه آب RO

چربی گیر فایبر گلاس

سپتیک فایبر گلاس

سود پرک

افزودن به برگزیده ها
گروههای اصلی کالاها
ضد کف

آنتی فوم (ضد کف ) Antifoam

آنتی فوم (ضد کف ) FOOD GRADE

دیفومر Defoamer

ضد کف ANTIFOAM

کالاهای جدید

فلوکولانت برای معادن شن و ماسه

پلی آکریل آمید polyacrylamide

آنتی اسکالانت Antiscalant

پلی الکترولیت (فلوکولانت)

فلوکولانت flocculant

کربن اکتیو

مخزن سپتیک و چربیگیر فایبر گلاس

آب شیرین کن

تمام کالاهای شرکت

پکیج فلزی تصفیه فاضلاب

آنتی فوم (ضد کف ) Antifoam

فلوکولانت flocculant

آنتی فوم (ضد کف ) FOOD GRADE

دیفومر Defoamer

مخزن سپتیک و چربیگیر فایبر گلاس

فلوکولانت flocculant

آنتی اسکالانت (ضد رسوب) Flocon® 260

پلی الکترولیت polyelectrolyte

آب شیرین کن

پلی آکریل آمید polyacrylamide

آنتی اسکالانت Antiscalant

پلی الکترولیت (فلوکولانت)

ضد کف ANTIFOAM

کربن اکتیو

فلوکولانت برای معادن شن و ماسه

محصولات مشابه
تماس با شرکت
پارسیان عمران کوشش